Installation

Stegen för installation av pool liner är följande:

 1. Förbereda poolen för linerinstallationen. Om man ska lina en gamal pool behöver alla installationer och underarbeten vara klara så det inte finns vassa kanter, löst material etc. Efter det ska poolen rengöras och decificeras så organiska material inte börjar växa under linern när den installerats. Om linern installeras i en nybyggd pool behöver oftast endast poolen decificeras.
 2. Installation av lister högst upp vid poolkanten som linern installeras mot. Dessa lister är i metall som är beklädda med PVC som linern senare svetsas fast mot.
 3. Poolen kläs med geotextil duk som ett skydd mellan poolen och linern. Skyddsduken kan användas på väggarna men även i botten på poolen. En inte ovanlig och ekonomisk lösning är att klä botten med en konstgräsmatta från exempelvis bauhaus. https://www.bauhaus.se/konstgras-u-dranering-17237
 4. Installation av poollinern. Vilket oftast sker i följande ordning för en standard pool:
  A. Lining av poolväggarna.
  B. Svetsning av väggarnas skarvar.
  C. Infästning av vägglinern mot poolens botten.
  D. Lining av poolbotten.
  E. Svetsning av skarvarna mellan botten mot väggarna.
  F. Komplettering av svetsarna med ett skydd (Seamsealer)

 

Ladda ner installationsmanual (PDF)

 Tekniska data